• Murfatlar
 • Murfatlar - Complexul de Bisericute Rupestre
 • Murfatlar - Folclor
 • Murfatlar - Folclorul
 • Murfatlar - Traditii
 • Murfatlar - Podgoriile
 • Murfatlar - Muzeul
 • Murfatlar - Localitatea
 • General Toshevo - Traditii
 • General Toshevo - Folclor
 • Murfatlar - Traditii
 • General Toshevo

"Отговорно използване на природните ресурси и насърчаване на устойчивото развитие на алтернативни форми на туризъм" MIS-ETC код 212

   Проектът е финансиран от Европейския съюз Европейския регионален фонд за развитие програма Румъния-България трансгранично сътрудничество 2007-2013.

   
Финансиране на договор, сключен на 08.06.2011, не. 44787.
Проектът работи в българо-румънското партньорство се състои от: Зала Генерал Тошево, България - Партньор Лидер "и Градския съвет на Мурфатлар, Румъния - партньор 2.

   
Общата цел
Целта на проекта е да развие потенциала на туризма в населени места в Генерал Тошево - България и Мурфатлар, Румъния и създаването на специфични за конкретния пазар туристически продукти - еко-туризъм и селски туризъм, културно наследство, свързана с историческата енологична туризъм,, кухня, туризъм, етнографски и музика и традиционни занаяти.

Мурфатлар