Folclorul

 Folclorul sau cultura populară are o vechime multimilenară. Fiind rezultatul unor creatori anonimi, transmiţându-se pe cale orală,  îmbogăţit prin aportul colectivităţii, folclorul este  cartea de identitate, care diferenţiază și particularizează popoare şi culturi.
 “Pământ al sintezelor”, după cum afirmă Nicolae Iorga, Dobrogea dă dovadă acestui fapt și prin zestrea folclorică pe care o posedă: creației autohtone i s-au adăugat creațiile românilor veniți de peste Dunăre, influențe mereu acceptate, care s-au suprapus unui strat străvechi, local, influențându-se reciproc.
 Costumul popular s-a dezvoltat odată cu istoria, fiind expresie a tradițiilor închegate de-a lungul veacurilor.
 Costumul vechi dobrogean se caracterizează prin contrastul dintre albul cămășii și culorile vii ale catrinței. Catrințele sunt alese cu motive mari geometrice. Nota specifică a costumului bărbătesc este dată de prezența ilicului împodobit cu găitane.
   În ciuda impresiei de diversitate, din multe puncte de vedere portul românesc dobrogean prezintă toate aspectele esențiale ale portului românesc de pretutindeni, prin materia primă folosită, croială, ornamente și cromatică.

Melodiile păstorești și pescărești păstrează în structura lor straturile cele mai vechi românești. Zonei de mijloc și de sud a Dobrogei îi este specific un joc popular propriu, care vădește cel mai pregnant influența orientală:„geamparaua“.
  Ansamblul tătăresc „NURBATLAR“ al Casei de Cultură, care funcționează în cadrul Primăriei Murfatlar, a reprezentat localitatea în emisiuni televizate, în mass-media, la festivaluri și concursuri; amintim aici  „Festivalul International al Cântecul, Portului și Dansului Turco-Tătar“.
 În Școala Generală A.V. Rădulescu  se inițiază copii pentru a-i urma pe „Junii Murfatlarului“.
Trăim astăzi, într-o societate aflată într-o permanentă schimbare și modernizare.
 Fără să vrem ne uităm tradițiile, obiceiurile, valorile, datinile moștenite din generație în generație. De aceea, pornind de la ideea că tradițiile reprezintă o punte de legătură între trecut și prezent vrem să reînviem interesul tinerilor din comunitate pentru farmecul nebănuit al tezaurului folcloric, străduindu-ne permanent să-i abatem de la sărbătorile de import.