Fauna

Rezervaţia Fântâniţa se întinde pe o coastă abruptă, străbătută de văi înguste şi puţin adânci şi adăposteşte peste 500 de specii de plante, caracteristice zonei de sud a Dobrogei, predominând elementele pontice, urmate de cele balcanice, continentale, submeditera-neene şi eurasiatice. Fauna conţine numeroase specii de animale caracteristice zonelor de stepă dobrogeană.
Valoarea remarcabilă a sitului este dată de prezenţa speciilor de ornitofaună protejate la nivel internaţional, a speciilor submeditera-neene, balcanice şi pontice de mamifere şi reptile şi a speciilor de nevertebrate, mai ales lepidoptere de o maximă valoare.


Erithacus Rubecula (măcăleandrul, guşa roşie). Penajul la ambele sexe este cafeniu cu o pată ruginie pe piept. Cuibăreşte în scorburi sub maluri ori trunchiuri căzute. Cuibul cuprinde 5-6 ouă albastre, pătate cu ruginiu; femela cloceşte singură, timp de 13-14 zile. Iarna se aud adesea cântând în locurile unde s-au instalat.

Sturnus Vulgaris (graurul). Coloritul corpului este negru, cu chenare mai deschise la penele spatelui şi cu reflexe intense verzi şi violacee pe cap şi piept. Cuibăreşte în scorburi, dar şi în găuri de ziduri, stuful acoperişurilor, stâlpi de beton. Ponta, depusă prin aprilie, este formată din 5-7 ouă albastre-deschis, a căror incubaţie de 13-14 zile, este efectuată de ambii parteneri. Cresc şi două generaţii de pui pe sezon. Populaţiile din nordul arealului se retrag iarna spre sud-vestul Europei. Cârduri mari se întâlnesc şi iarna, îndeosebi în sud-estul ţării, mai ales ca păsări venite din nord. Imită cântecele altor păsări.

Cuculus Canorus (Cucul). Cucii fac parte din familia Cuculidae, semănând cu vrabia. Sunt păsări zvelte, de dimensiuni medii. Se hrănesc cu insecte, larve de insecte, dar şi cu fructe. Multe specii îşi depun ouăle în cuiburile altor păsări, însă majoritatea cucilor îşi cresc singuri puii.

Erithacus Rubecula
(măcăleandrul, guşa roşie)
Sturnus Vulgaris
(graurul)
Cuculus Canorus
(Cucul)

Accipiter Gentilis (uliu porumbar). Are o lungime de 50-60 cm. Este un răpitor de talie mijlocie. Coloritul penajului este cafeniu-cenuşiu pe spate, pieptul fiind cafeniu deschis cu dungi transversale întunecate. Atacă păsări şi mamifere mici. Cuibul cuprinde 3-5 ouă albe-albăstrui. Clocitul este efectuat mai mult de către femelă, timp de 35-38 de zile. Masculul o aprovizionează cu hrană. Atacă premeditat, folosind tactici foarte diferite, în funcţie de pradă sau de locul unde se află.

Accipiter Nisus (uliu păsărar). Este o specie rară de pasăre clocitoare. Masculul are penajul spatelui cenuşiu închis, iar femela, cafeniu. Pe piept, masculul are dungi transversale roşcate, iar femela cafenii. Ponta cuprinde 3-5 ouă albicioase, pătate cu brun, fiind depusă în luna mai. Clocitul este efectuat mai mult de femelă şi durează 32-35 de zile. Seamănă cu uliul cu picioarele scurte, dar se deosebeşte de acesta mai ales prin culoarea irisului, care este galben şi nu oranj.

Pica Pica (coţofana). Coţofana are penajul negru, cu alb pe umeri şi piept, iar coada este neagră cu reflexe verzui. Strict sedentară, face un cuib sferic, din spini, cu intrări laterale, tapisat în interior cu lut. Ouăle, în număr de 5-7, sunt depuse în aprilie, au coloritul verzui şi sunt pătate cu brun. Femela le cloceşte singură, aproximativ 17-18 zile.

Accipiter Gentilis
(uliu porumbar)
Accipiter Nisus
(uliu păsărar)
Pica Pica
(coţofana)

Turdus Merula (mierla, mierla neagra). Are o lungime de 27 cm. Masculul este negru, femela cafeniu-închis. Cuibăreşte la mică înălţime de sol, în tufişuri, boschete; foloseşte şi lut la construcţia cuibului. Ponta completă se întâlneşte încă din luna aprilie, mai ales la populaţiile din parcurile oraşelor. Cele 4-5 ouă albăstrui-verzui, stropite cu brun, sunt clocite de femelă timp de 14-15 zile. Pe vară apar 2-3 rânduri de pui.

Upupa Epops (Pupăza). Este denumită popular şi cucul armenesc. Are o lungime de 28 cm. Ca semn distinctiv are o creastă în creştetul capului alcătuită din pene portocalii şi negre în vârf. Aripile sunt în dungi alb cu negru, iar restul trupului, de un galben-portocaliu. Pupăza îşi face cuibul în scorburi pe care nu le căptuşeşte. Femela depune până la 8 ouă, iar perioada de incubaţie este de 16 zile. Puii ies pe rând şi sunt hrăniţi de ambii părinţi.

Perdix Perdix (potârnichea). Coloritul este cafeniu-deschis, cu gâtul şi guşa cenuşii. Pe albul pieptului, se află o pată cafenie-închisă, mai pronunţată la mascul. Cuibăreşte în ierburi, pe sol; ouăle verzi-gălbui sau brun-măslinii, în număr de 10-20 sunt depuse în mai şi sunt clocite numai de femele. Deşi sedentară, în lipsa hranei potârnichea hoinăreşte de la un loc la altul.


Turdus Merula
(mierla, mierla neagra)
Upupa Epops
(Pupăza)
Perdix Perdix
(potârnichea)

Ablepharus Kitaibelii (şopârla mică). Lungimea totală 8-12 cm, din care coada 5-7 cm. Picioarele scurte şi subţiri, orificiul urechii evident. Solzii corpului, netezi, foarte laţi. Este foarte agilă, greu de văzut şi de prins. Merge şi aleargă prin mişcări laterale ale trunchiului şi cozii. Este activă în special în primele ore ale dimineţii şi înainte de apusul soarelui. Femela depune până la 15 ouă. În captivitate se îmblânzeşte destul de uşor, se hrăneşte cu râme, muşte, păianjeni.

Apodemus Sylvaticus (şoarece de pădure). Laba posterioară 20-25 mm; coada cu 120-170 inele solzoase, greutatea 18-25 g. Abdomenul şi picioarele albe. Spatele mai mult sau mai puţin roşcat, pe piept, o pată galbenă, mai mult sau mai puţin evidentă. Se caţără bine pe copaci. Se hrăneşte în general cu seminţe, fructe sălbatice şi mai rar cu boabe de cereale. Îşi sapă galerii adânci de 30-50 (70) cm, în special pe sub rădăcinile arborilor şi tufişurilor. Femela naşte câte 4-6 pui, de 3-4 ori pe an.

Lepus Europaeus (iepurele de câmp). Capul şi trunchiul 600-700 mm; coada 75-100 mm; laba posterioară 135-150 mm; urechea 120-140 mm; craniul 85-95 mm; greutatea 3-5 kg. Spatele cafeniu-gălbui, pătat cu negru. Abdomenul albicios. Gâtul galben-cafeniu. Coada, deasupra, cenuşie întunecat cu aspect de pată neagră, dedesubt albă.

Ablepharus Kitaibelii
(şopârla mică)
Apodemus Sylvaticus
(şoarece de pădure)
Lepus Europaeus
(iepurele de câmp)

Erinaceus Europaeus (ariciul). Lungimea corpului 220-300 mm; coada 20-45 mm; laba posterioară 40-45 mm; craniul 55-65 mm. Corpul îndesat şi scurt. Urechile late. Ochi negri şi mici. Faţa galben-albicioasă sau galben-roşcată.Ţepii la vârf şi mijloc, cafenii întunecat, iar în rest gălbui. Femela este ceva mai mare decât masculul, cu mustăţile mai ascuţite, corpul mai puternic, culoarea mai deschisă şi mai cenuşie. Puii la naştere cu ţepi albicioşi. Hibernează din toamnă până în martie. Femela adultă naşte, după 3 săptămâni, 3-8 pui mici. Aduce reale servicii agriculturii, distrugând o mare cantitate de insecte, viermi şi coropişniţe.

Spermophilus citellus (popândăul). Capul şi trunchiul 180-230 mm; coada 50-70 mm; urechea 10 mm; laba posterioară 35-40 mm; greutatea 240-340 g. Capul mai mult sau mai puţin rotund, cu urechi mici. Buzele, bărbia şi gâtul alburii. Fruntea şi creştetul capului cu un amestec de galben-roşcat şi cafeniu. Mustăţile şi unghiile sunt negre. Îşi sapă galerii lungi de 30-40, uneori 150 m adâncime, unde îşi adună provizii pentru iarnă. Vara se hrăneşte cu tot felul de seminţe, rădăcini, boabe de cereale, rar consumă şi hrană animală. Înmulţirea, primăvara (martie-aprilie). Femela naşte o dată sau de două ori pe an, câte 3-8 pui.

Erinaceus Europaeus
(ariciul)
Spermophilus citellus
(popândăul)
Spermophilus citellus
(popândăul)

Vormela Peregusna (dihorul patat). Capul şi trunchiul 32-38 cm; coada (fără perii terminali) 15-20 cm; talpa posterioară (fără gheare) 4-5 cm. Coada stufoasă; urechile destul de mari şi rotunjite la vârf, pe margini albe. Capul roşcat închis. Deasupra ochilor o fâşie transversală albă. Pe laturile gurii alb. Abdomenul negricios. Coada cenuşie. Este tipic de stepă, evitând locurile arate, întâlnit rar şi prin văile râurilor, pe lângă aşezările omeneşti, prin grădini, hambare, şire de paie. Vizuina şi-o sapă  folosind adesea galerii de popândău. Se hrăneşte cu rozătoare, păsări, şopârle; vara mai mult cu popândăi. Împerecherea, prin martie. Femela, după 8 săptămâni, naşte 4-8 pui.

Mustela Eversmanni (dihorul de stepă)
. Capul şi trunchiul 35-38 cm; coada 12-16 cm; greutatea 0,7-1,3 kg. Specia asemănătoare cu Mustela putorius , cu blana însă mai deschisă la culoare. Spatele cafeniu-gălbui; abdomenul uşor întunecat. Sub ochi o pată mai întunecată. Răspândit în partea estică a Europei şi vestul Asiei; preferă stepa. La noi cunoscut numai în Dobrogea.

Mesocricetus Newtoni (grivanul)
. Se găseşte numai în Dobrogea.

Vormela Peregusna
(dihorul patat)
Mustela Eversmanni
(dihorul de stepă)
Mesocricetus Newtoni
(grivanul)

Talpa Europaea (cârtiţa, sobolul). Lungimea corpului 125-150 mm; coada 25-28 mm; laba posterioară 15-19 mm; craniul 30-38 mm. Corpul scurt, gros, cilindric. Ochii, negri-abanos, se confundă cu culoarea blănii, mici cât un grăunte de mac. Coada scurtă. Părul în general cafeniu întunecat, cu reflexe albăstrui sau albe. Unele exemplare sunt negre, cu pete albe şi foarte rare cazuri de albinism. Trăieşte numai în subteran, într-o galerie complicată, ce se recunoaşte în afară prin muşuroaiele de pământ.

Spalax Leucodon (orbetele). Corpul are lungimea de 18-27 cm şi greutatea de 140-220 g. Este acoperit cu o blană deasă, mătăsoasă, de culoare cenuşie-roşcată. Picioarele, foarte mici în comparaţie cu corpul, sunt prevăzute cu unghii puternice, adaptate pentru săpat. Este perfect adaptat la viaţa subterană, trăind aproape exclusiv în galeriile sale. Fiecare individ îşi sapă o reţea proprie şi complicată de galerii. Cuibul pentru pui are diametrul de circa 30 cm şi este căptuşit cu ierburi. Pentru săparea galeri-ilor foloseşte ghearele şi dinţii. Se hrăneşte exclusiv cu ierburi şi cu rădăcini. Primăvara are loc împerecherea, prilej cu care ies la suprafaţa solului, mai ales masculii. Scoate o singură gene­raţie de 2-4 pui pe an. În restul timpului trăieşte solitar. Figurează pe lista de hrană a vulpii, a dihorului si a răpitoarelor de noapte.

Talpa Europaea
(cârtiţa, sobolul)
Talpa Europaea
(cârtiţa, sobolul)
Spalax Leucodon
(orbetele)

Coluber Jugularis (şarpele rău). Neveninos, cu atitudini de cobră, folositor în combaterea biologică a rozătoarelor de câmp.

Testudo Graeca (ţestoasa de uscat dobro-geană). Lungimea 15-27 cm. Masculii se disting de femele prin coada mai lungă şi mai tare, prin mărimea scobiturii posterioare a plastronului, prin solzul supracodal foarte bombat. Carapacea galbuie-întunecat, cafenie uniform sau măslinie, fiecare placă fiind mărginită de pete negre, neregulate. Preferă terenurile uscate, cu tufişuri bogate, de silvostepă, fiind iubitoare de caldură. Se hrăneşte cu vegetale, rădăcini, râme. Femelele depun, prin mai-iunie, 4-12 ouă sferice, albe, care se clocesc în 70-80 zile. Se comportă bine în captivitate. Trăieşte 90-125 ani. Este ocrotită de lege şi declarată monument al naturii.

Zebrina Detrita este o specie de melc de pământ, o moluscă gastropodă terestră din familia Enidae.

Coluber Jugularis
(şarpele rău)
Testudo Graeca
(ţestoasa de uscat dobro-geană)
Zebrina Detrita

Carpocoris Mediterraneus este o specie de insectă din familia Pentatomidae. Aceasta este larg răspândită în zona mediteraneană. Este un vegetarian polifag.

Ephesia Fulminea (Molia). Familia Noctuidae. Această familie este cea mai mare din grupa lepidopterelor şi are aproximativ 20.000 de specii. Cele mai multe molii sunt de la gri la maro, cu linii sau pete pe aripile lor. Unele specii sunt viu colorate. Dimensiunea lor variază, iar cele mai multe specii sunt de marime medie, cu aripile de 2-4,5 cm. Când sunt în repaus, cele mai multe specii de adulţi îşi ţin aripile deasupra corpului, ca un acoperiş. Sunt de obicei noctur-ne, deşi unele specii sunt diurne. Cele mai multe larve se hrănesc cu frunze moarte, licheni, ciuperci, multe dintre ele fiind dăunători.

Acrotylus Insubricus. Este una dintre cele mai lacome insecte, devorând zilnic o cantitate de hrană egală cu greutatea sa. Adulţii cântăresc 2-3 grame, iar lungimea nu depăşeşte 50 mm.

Carpocoris Mediterraneus Ephesia Fulminea
(Molia)
Acrotylus Insubricus