Културно-историческо наследство

Културно-историческо наследство: Историко-етнографска сбирка.Съдържа копия на археологични находки и автентични етнографски експонати от общината;

  • Исторически музей;
  • Музейна сбирка "Дора Габе"- с. Дъбовик; Музейна сбирка "Йордан Йовков"- с. Красен;
  • Прогимназия "Йордан Йовков" – открита 1909 г.;
  • Открита през 1860 г. църква "Св. Николай Летни", в която има килийно училище;
  • Мелница – с. Изворово (в нея се развива драмата "Албена";
  • Филиповата кръчма; Каралийската чешма;
  • Археологическа сбирка.