Културен календар

На територията на общината се организират следните културни мероприятия:

  • Национален литературен конкурс за млади поетеси „Дора Габе” - с. Дъбовик
  • Община Генерал Тошево. Празници на град Генерал Тошево -гр. Генерал Тошево.
  • Великденско добруджанско надсвирване – инстру-ментални групи - гр. Ген.Тошево. Национален конкурс за млади изпълнители „Иван Георгиев” - с. Дъбовик,
  • Община Ген.Тошево, Добруджански фолклорен събор „Богородица” - гр. Генерал Тошево.