Село Спасово

   Село Спасово е на 28 км от общинския център Генерал Тошево, на 50 км североизточно от областният център гр. Добрич, на 21 км от морският бряг и на 7 км южно от границата с Румъния. Село Спасово се намира в района на защитените зони и територии "Крайморска Добруджа" и "Бежаново". Забележителности: Селището в района на с. Спасово е от най-ранно тракийско време - бронзовата епоха. В района
на тракийската могила в западната част на селото са намерени монети от римско време (VI в.).

   На 22 км от Спасово се намира Дуранкулашкото езеро, което е природен резерват и предлага уникални възможности за риболов, познавателен туризъм и отдих сред красотата на непокътнатата природа. Територията на езерото е естествен хабитат на множество защитени видове птици, което го прави привлекателна дестинация за любителите на орнитологията.