Село Преселенци

   Село Преселенци е на 15 км от Генерал Тошево и на 25 км от морския бряг. Намира
в района на защитена зона "Крайморска Добруджа".

   Край Преселенци е открита и една от немногобройните крепости от Първата българска държава. Официално е датирана от ІХ-Х в. При разкопки са намерени множество монети, накити, катарами, върхове на копия и стрели, керамични останки. Тук е открита и бронзова статуетка на Херакъл. Тази находка доказва, че живот по тези места е имало още през Римската епоха /І – ІV в. сл. Хр./.