Село Кардам

   Село Кардам се намира на около 35 км северно от гр. Добрич.

   Селото се намира на 5 км от българо-румънската граница. Разстоянието до град Негру Вода е около 12 км. С. Кардам е в район от Натура 2000 и се намира в района на защитените зони и територии "Крайморска Добруджа" и "Кардам". Отлични условия за селски туризъм: наличие на приветливи и добре обзаведени селски къщи и стопански дворове; добре
развити комуникации и инфраструктура.

   В близост до Кардам се намира мястото, където е бил чифликът край границата, за който е писал писателят Йордан Йовков. В съседното село Йовково (кръстено на писателя) са погребани родителите на Йовков. В селската църква през 1909 г. поетесата Дора Габе сключва граждански брак.