Първи маршрут

Първи маршрут: Мурфатлар (замъкът M.Kogalniceanu, църквата „Свято рождество Богородично”) - Скален манастир край Мурфатлар - монумент Adamclisi - манастирите Dervent и св. Андрей.

Скалния манастир е открит през 1957 г. Съществувал е от втората половина на 9-ти век до 11 век. Комплексът се състои от редица галерии, жилища, крипти, гробници, шест параклиса и кариера от една и съща епоха, издълбани във варовик. Това е най-големият документиран ранносредно-вековен скален манастир в Добруджа и на Балканите, който с многобройните си култови помещения, стотици рисунки, знаци, глаголически, гръцки, и рунически надписи се явява основен извор за историята, културата и изкуството на Добруджа. Манастира е изоставен през ХІ в. при нашествия на варяги или печенеги.